14 Clubs Fitting

För golfspelaren som inte vill lämna något åt slumpen och önskar byta ut samtliga klubbor
i bagen. Vid ett eller flera tillfällen går vi igenom processen för utprovning av driver, fairway woods, hybrider, järnklubbor, wedgar och putter. 14 Clubs Fitting inkluderar också ett återbesök där vi finkalibrerar längdavståndet mellan samtliga klubbor samt mäter upp den exakta slaglängden för bagens alla klubbor.
Tid: 4-5 tim Pris: 2.999 kr (1.499 kr vid köp)

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!