Vår verksamhet

Att kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå varje golfslag bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den fysiska och mentala förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används och finns i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för våra elever.

Träning & Utveckling

Framgångsrikt träningskoncept

Eftersom varje kropp är unikt skapad, innebär detta att varje individ har en unik sving. Med detta synsätt startar vi varje elevs utbildningsresa hos Golf Insitute Sweden. Det innebär att vi identifierar elevens biomekaniska förutsättningar och unika kombination av kraftkällor utifrån BioSwing Dynamics teknikprinciper. Dessa förutsättningar skapar grunden till en repetitiv och för kroppen naturlig svingrörelse.

För att utveckla varje elev till att svinga på sitt naturliga och mest kraftfulla sätt krävs en god rörelse- och rotationsförmåga. Svaren på utebliven teknikutveckling återfinns oftast inom fyra mycket centrala delar av kroppens intressanta byggsats.
Dessa delar är balans, stabilitet, rotation och kraft. Parallellt med BioSwing Dynamics använder vi fysträningsplattformen Kinexit som utvecklar och maximerar dessa individuella förutsättningar.

Studio Game Fitting

Anpassad och finjusterad utrustning

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen.
Ser vi till att utrustningen optimalt passar både teknik, önskad bollbana och de viktigaste spelmomenten på golfbanan har spelaren fått en mycket god förutsättning till utveckling.

Studio Store

Golf Institute Sweden 2.0

Till säsongen 2024 kommer vi att specialisera verksamheten helt på klubbförsäljning, custom fitting och utbildning.

Golf blir helt enkelt roligare när spelet utvecklas och hos oss på Golf Institute Sweden gör vi alltid vårt yttersta för att våra elever och kunder ska nå sina mål och inte minst slå färre slag på golfbanan.

Varmt välkommen till en unik miljö att utvecklas i.