Iron Fitting

Hur går en iron fitting till?

Hur går en iron fitting till?

Likt alla våra andra utprovningar så inleds processen med att spelaren slår med sina befintliga klubbor där vi med data från vår TrackMan 4 snabbt får reda på vad vi tillsammans har att utgå ifrån.

Nästa steg är att definiera vad vi vill få ut av de nya klubborna alternativt vad som kan förbättra med de befintliga. Bestämmer vi oss för en ny uppsättning klubbor startar vi den direkta anpassningen med att först bestämma rätt skaftlängd och lievinkel. Nästa steg är att bestämma klubbmodell, skaftflex och flexpunkt. Vi har ett noga utvalt och stort utbud av klubbmodeller och skaftvarianter från Titleist, Ping, Mizuno och Cobra vilket gör att vi garanterat hittar en kombination som är optimal för varje elevs individuella och unika behov.

Det som avrundar denna fitting process är att bestämma greppmodell och set make up, vilket är den mix av klubbor som ska ner i bagen så att alla klubbor fyller en given funktion.

Tid: 1-1,5 tim  Pris: 999 kr (499 kr vid köp)