Long Game Fitting

En long game fitting innebär att vi utifrån en given process fyller längdavståndet mellan drivern och längsta järnklubba.

Long-game-fitting

Hur går en long game fitting till?

Denna form av club fitting påminner mycket om hur vi går till väga under utprovningen av en lämplig driver. Spelaren börjar att slå med sina befintliga klubbor där vi med data från vår TrackMan 4 snabbt får reda på vad vi tillsammans har att utgå ifrån. 

Nästa steg är att definiera vad vi vill få ut av de nya klubborna alternativt vad som kan förbättra med de befintliga. Bestämmer vi oss för en nya klubbor kommer vi därefter att fokusera på klubbhuvudet. Vad som bäst passar spelaren när det kommer till utseende, känsla och egenskaper.  

Därefter testas skaft, dess längd och egenskapsprofil fram. Balansen mellan ett tillräckligt styvt skaft för att minimera spridning i kombination med att det ska ge bra kontroll, samtidigt som det måste finnas tillräckligt med flex för att ge en god känsla, rätt höjd och bollflykt är oerhört viktigt. 

Avslutningsvis bestämmer vi grepp och grepptjocklek.

Tid: 1 tim  Pris: 750:- (350:- vid köp)