Teknologi & hjälpmedel

All teknologi som vi använder i vår studio är noga utvald och ger oss möjlighet till mätbar data för spel-, fys- och teknikutveckling.

TrackMan 4

TrackMan 4 är marknadens ledande launch monitor. En banbrytande innovation med syftet att hjälpa professionella tränare och golfspelare att få en mätbar och djupare förståelse för vad som sker i ögonblicket när klubban träffar bollen. Tekniken och datan från TrackMan 4 ger ovärdeliga mätvärden kopplat till bl.a. sving-, klubb- och bollhastighet.

Smart2Move

Varje golfspelarespelare har en unik kombination av kraftkällor för att skapa kraft i relation till sving- och bollhastigheten. Genom teknologin som Smart2Move ger oss kan vi analysera huruvida dessa kraftkällor nyttjas på ett effektivt sätt och löpande kan vi belysa mätbara förbättringar hos varje enskild elev.

CAPTO Puttning

Capto är verktyget som levererar en fullständig analys av elevens puttning.
Det inledande steget i denna process är att vi samlar in data gällande elevens nuläge. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov. Genom att vi därefter analyserar olika parametrar såsom bl.a. blad, loft, lie, spår, infallsvinkel, tempo, acceleration och träff kan vi med exakthet identifiera områden för förbättring. Det avslutande momentet är att korrigera elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner.

Kinexit

Kinexit är en plattform för screening och fysträning som utvecklar och
maximerar de individuella förutsättningarna till förbättrad rörlighet,
balans, styrka och stabilitet. Kroppens rörelse- och rotationsförmåga
är motorn för hur golftekniken kan utvecklas hos golfspelare.
Intressant är att alla golfspelare oavsett kön, ålder eller handicap
kan förbättra sina förutsättningar. Dessutom snabbt om exakt
rätt insatser kopplas på och löpande används.

Med Kinexits snabba screening och individanpassade träningsprogram
kan vi tillsammans skapa träningsrutiner som matchas med passande tekniktips till alla våra elever som vill förbättra teknik, precision
och slaglängd.

CoachNow

CoachNow är ett verktyg för att möjliggöra effektiv kommunikation
mellan elev och tränare. Genom appen ges eleven tillgång till en digital
dialog med sin tränare. Här dokumenteras lektionerna med såväl tips som
träningsövningar för fortsatt utveckling mellan lektionspassen.