Putter Fitting

En korrekt utprovning av en putter är en mer avancerad process jämfört med bagens övriga klubbor. Vi använder en kombination av både digitala och analoga testinstrument som exempelvis Trackman till en rullbräda för att bestämma viktiga mätvärden.

Spelarens synmönster kalibreras i relation till uppställningen och i kombination med de fysiska förutsättningar som finns för att skapa ett fungerande sikte. Andra faktorerna som har stor påverkan är klubbhuvudets form, skaftinfästning och om exempelvis ett eller flera siktstreck ska finnas på putterhuvudet.

Vi bestämmer också optimal loft, lie, längd, tyngd och slutligen vilket grepp som känns bäst för spelaren.
Tid: 1-1.5 tim Pris: 999:- (499:- vid köp)

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!