Spellektioner i TrackMan 4 simulator

”Det känns så bra på rangen men jag får det inte att fungera på banan.”
Anledningen kan bero på en mängd olika faktorer. Spelstrategi, rutiner och träningskvalitet är tre vanliga anledningar. För att kunna genomföra en bra analys och komma fram till åtgärder behöver vi se dig spela på banan. Och, du väljer självklart den bana du vill spela!
Vi spelar 9 hål i TrackMan 4 simulator för att titta på vad just du behöver jobba med för att minska gapet mellan slagen på rangen och i studion med slagen på banan. Efter avslutad 9 hålsrond sätter vi oss ner
för att gå igenom ditt individuella åtgärdsprogram.

1 person: 2.300 kr (60 minuter)
2 personer: 1.400 kr/pers (90 minuter)

Boka här - eller kontakta oss om du har frågor!