Golf Institute Sweden
Utbildning Putter Fitting Level 1

Utbildning

Putter Fitting Level 1

I foldern – Utbildning inom Putter Fitting – Level 1  (pdf – att ladda ner) finner du all information om utbildningen. Har du några övriga frågor ring 040-79050.
Välkommen!
Bästa hälsningar.
Fredrik & Johan